Liesbeth van Heeswijk: Augustus 2018

Klaar voor een frisse start


In verband met de vakantieperiode stond het openbare bestuur en dus de politiek de afgelopen weken op een laag pitje. Dat wil niet zeggen dat ik persoonlijk zonder werk zat. Integendeel zelfs. Mij bereikten toch nog veel vragen, verzoeken om gesprekken en dergelijke. Ook via de website weten inwoners onze partij te vinden. Daar ben ik blij om, want dat was en is wat we willen. Mensen moeten ons kunnen vinden zodat wij weten wat er leeft. Daarnaast moeten wij voldoende lijntjes hebben in onze samenleving zodat ook wij op onze beurt snel informatie op kunnen halen. Ik heb nog niet achter alle verzoeken een vinkje kunnen zetten…maar dat gaat spoedig gebeuren!

 

Laat ik u een aantal zaken noemen waar ik mee bezig ben geweest. Via de website en whatsapp kreeg ik berichten van mensen die zich ergeren aan het feit dat er voortaan best fors voor groenafval op de milieustraat betaald moet worden. Ik begrijp deze klachten wel. Er zou een verschil gemaakt worden tussen grof en fijn tuinafval…maar dat blijkt niet het geval te zijn. De achterliggende gedachte bij deze beslissing was dat de vervuiler betaalt….maar hoe vervuilend is groenafval?
Waarom zouden we dan bijvoorbeeld niet een paar centen voor het plastic betalen om het gat in de begroting te dichten? Plastic lijkt toch een grotere belasting voor het milieu te zijn. We hebben er schriftelijke vragen over gesteld. We hopen op die manier een begin te maken aan meer redelijke tarieven voor afval. Zoiets als afvalverwerking is een gemeenschappelijke regeling en wordt door verschillende gemeenten gezamenlijk bepaald. U voelt ‘m vast wel aan: als wij iets anders willen, is dat dan niet 1,2,3 gebeurd.


Ook zwerfafval blijft een actueel onderwerp. Mensen ergeren zich een ongeluk aan de troep. Ik hoor best vaak dat mensen gewoon zelf aan de gang gaan om de rotzooi van anderen op te ruimen. Eigenlijk triest dat een aantal mensen het zo altijd verpesten voor de grotere groep. De aanpak van de gemeente heeft onze blijvende aandacht. Vorige week hebben we het onderwerp nog toe kunnen voegen aan het zogenaamde raadsprogramma (programma waar alle partijen achter staan). Gelukkig dat álle partijen het nu eens zijn om hier stappen in te zetten.  Andere punten uit dat programma: (alternatieve) woningbouw/ stimulering woningbouw in kernen, duurzaamheid/ energietransitie, één loket voor hulpvragen, ontwikkeling Plassengebied. Het was goed om als raad redelijk informeel bijeen te komen om te bespreken waar we het allemaal over eens zijn. Geen wedstrijdjes, geen gesteggel…gewoon besturen zoals het hoort. Absoluut een plezierige ervaring!


Er kwamen ook vragen over de processierups. Die heb ik doorgespeeld naar de verantwoordelijk wethouder. De antwoorden komen nog. Ik vrees namelijk dat het probleem volgend jaar weer groter wordt. Dit jaar heb ik het (letterlijk en figuurlijk) persoonlijk ook aan den lijve mee moeten maken. Dat was bepaald geen pretje. Het probleem reikt verder dan het Land van Cuijk. Misschien moeten we gewoon hopen op een natuurlijke vijand voor deze rups.

 

Door twee Hapsenaren werd ik gewezen op het zogenaamde KilimanjaroWonen project. Volgens het concept van CPO (collectief particulier ondernemerschap) worden er kleinschalige woonprojecten voor gevorderden tot stand gebracht. Ook andere woonvormen kwamen op ons pad, bijvoorbeeld VGR Samenleven, Dagelijks Leven, Oud worden in Linden, Compact Wonen (jongeren Beers). Allemaal boeiend. Dergelijke initiatieven verdienen het een kans te krijgen. Daarom denk ik dat het goed is dat politiek en inwoners op de hoogte zijn van deze mogelijkheden en heb ik via schriftelijke vragen het College gevraagd een presentatieavond te organiseren waarbij alle mogelijke variaties aan bod mogen komen.


liesbeth.van.heeswijk@liberaal-lvc.nl    T: 06-23411107          www.liberaal-lvc.nl

Blog items