Liesbeth van Heeswijk: Voorlopig geen verplaatsing

U zult het vast al meegekregen hebben: de voorgestelde verhuizing van de politiehondenvereniging naar De St. Hubertseweg gaat voorlopig niet door. Het terrein dat daarvoor bedoeld was, krijgt niet de bestemming ‘recreatie’ waardoor de uitoefening van die specifieke sport mogelijk zou worden gemaakt. Via een motie hebben we als gemeenteraad het College opgeroepen opnieuw in gesprek te gaan met de provincie (gedeputeerde) en de directeur van Brabants Landschap.

 

Hieronder een opiniestuk dat ik onlangs in De Maasdriehoek heb laten plaatsen. Het is ook geschikt voor De Schakel en spreekt voor zich. Reacties zijn zoals altijd welkom.

Dat kunnen we in gemeente Cuijk toch zeker zelf wel?

Afgelopen week zijn we als politieke partijen middels een zogenaamd rondetafelgesprek in gesprek gegaan met de directeur van de Beestenbende. Deze zakenman organiseert sinds 12 jaar in 12 (van de 390) gemeenten de zogenaamde Beestenbende: een club voor kinderen tussen 6 en 11 jaar die 'dieren beschermen tegen zwerfafval door hun buurt schoon te houden.' Deze club krijgt elk jaar via de afvalstoffenheffing €20.000. Er schijnen meer dan 200 leden in Cuijk te zijn. De kinderen worden beloond met o.a. uitjes naar het dolfinarium en de bioscoop.

Kunnen we die €20.000 niet beter in gemeente Cuijk laten? Zijn we niet zelf in staat om het educatieve gedeelte op te pakken door scholen en (jeugd)organisaties in Cuijk en haar kerkdorpen uit te dagen? En wat is er mis met de landelijke opschoondagen? Er zijn nu ook al scholen, wijken en verenigingen die daaraan meedoen. Het dorp Linden scoorde vorige week nog 70 volle plastic zakken! Dit zou wellicht in onze gemeente nog meer gestimuleerd moeten worden. Nu vloeit het geld naar een organisatie van buitenaf die zich toevallig heel goed weet te verkopen.

 

Zijn deze bezoekjes aan evenementen (dolfinarium, bioscoop) pedagogisch verantwoorde 'bedankjes'? De busreisjes zijn in mijn ogen buitenproportioneel (bijna 100 euro per kind). Moeten kinderen heel véél krijgen als tegenprestatie of moeten we ze juist leren dat het gewoon belangrijk is om zuinig te zijn op onze omgeving?

 

Een voorbeeldje: in Mill wordt voor het voortgezet onderwijs het programma Trash gevolgd. Kinderen gaan het dorp in, verzamelen afval en gaan dat vervolgens in de les sorteren en wegen. Na een stukje bewustwording (educatie) wordt het afval verwerkt in een nieuw voorwerp. De gemeente beloont uiteindelijk de groep met de beste prestatie. Zo kun je op Google legio voorbeelden vinden hoe je kinderen kunt motiveren om de omgeving schoon te houden. Projectjes te over. Toch zegt de directeur van de Beestenbende dat zijn project het beste is en dat gemeente Cuijk dat vooral bij hem moet blijven afnemen.

 

Een rondgang bij de deelnemende gemeenten maakt duidelijk dat er toch de nodige kritiek is. Een gemeente laat letterlijk weten: ' Wij missen het inzicht wanneer, hoe vaak, hoe lang en wáár kinderen lopen.' Met andere woorden: er is weinig of geen controle. Als je één keer in de twee jaar een rondje loopt, ben je al lid en mag je mee met de busreisjes. Tot nu toe is de rest van de gemeenten in Nederland er nog niet ingetrapt om met deze externe organisatie in zee te gaan.

 

Ik ben het met iedereen eens die zich ergert aan zwerfafval. Ook voor mij blijft de rotzooi langs de weg een doorn in het oog. Maar wij hebben toch geen bureautje van buitenaf nodig om dat aan te pakken? Zo moeilijk hoeft het toch niet te zijn. Als de gemeente scholen, buurten en verenigingen uitdaagt en een contractje opmaakt, is het toch klaar! Met een budget van €20.000 valt er nogal wat te verdelen. Laat ieder vervolgens zelf bepalen wat er met de euro’s gedaan wordt. Ik kan me voorstellen dat een klas na een uurtje ruimen als beloning een ijsje gaat eten bij de plaatselijke ijssalon. Dan heeft de middenstand er ook nog wat aan.

 

Als  niemand mij kan overtuigen van het tegendeel, ga ik de Cuijkse gemeenteraad vragen om via een motie het zwerfafvalprobleem bij onszelf neer te leggen en niet bij een zakkenvullende externe organisatie die weigert een financiële verantwoording op de site te zetten. 

 

liesbeth.van.heeswijk@liberaal-lvc.nl    T: 06-23411107   www.liberaal-lvc.nl

Blog items