Liesbeth van Heeswijk: Van alles wat

De titel van deze Blog heb ik ‘van alles wat’ gegeven omdat ik uiteenlopende informatie voor u heb. Ik houd het kort, anders heb ik aan één Schakel niet genoeg. Bovendien vind ik het prettig als u mij bevraagt over onderwerpen waar u meer over wilt weten. Zo kreeg ik pas een vraag over De Bungelaar. Iemand wilde er meer over weten. Geen probleem! Wat mij betreft is communiceren leuker dan alleen maar informeren.

Aalsvoorten

onze motie ‘vreemd aan de orde’ mocht niet baten. We verzochten daarin het College om een inspanning te verrichten om nog meer woningen te (laten) bouwen en een ontsluitingsweg te creëren die meer veiligheid biedt en inspeelt op de toekomst. Met 6  vóór en 13 tegen werd dit plan, aangedragen door direct betrokken Hapsenaren, weggestemd. Erg jammer! Wat mij betreft is dit een gemiste kans om inwoners met ideeën, bij de politiek te betrekken.

Glasvezel

het kan niet anders of het nieuws is tot u gekomen dat glasvezel in het Land van Cuijk een feit is. Ik wil alleen maar van de gelegenheid gebruik maken om iedereen die hier aan meegewerkt heeft, ontzettend te bedanken. Vanuit het College is er hard aan gewerkt, maar vooral de doortastende vrijwilligers zijn we enorm veel dank verschuldigd.

Begrotingsvergadering

tijdens zo’n vergadering worden er allerlei moties en amendementen ingediend. Dat kunnen politieke partijen gezamenlijk doen en tijdens de behandeling komen er dan mogelijk partijen bij om aan een meerderheid te komen. Zo zijn wij ook meegegaan met een amendement om budget vrij te maken voor ‘overlastgevende bomen’. Het voert uiteraard te ver om alles te noemen en uit te leggen waarom je wel of niet voor een motie stemt. Ons amendement om het potje ‘project leefbaarheid kleine kernen’ NIET te gebruiken voor louter het organiseren van een burgerbegroting (campagne, huren schouwburg etc.) heeft het niet gehaald. Dat is jammer. Het gaat om een behoorlijk bedrag dat nu niet meer beschikbaar is voor vaak kleine zaken die een bijzondere bijdrage leveren aan leefbaarheid in kernen.

AED

na afloop van een druk bezochte dorpsraadvergadering kwam een hevig verontwaardigde partijgenoot naar me toe. Hij zei: ‘Hoe kan het zijn dat wij in deze gemeente geen geld hebben voor AED’s? Overal is geld voor, maar voor levensreddende zaken blijkbaar niet! Hoe is dat mogelijk?’ Ik kon hem daar alleen maar gelijk in geven. Als Liberaal LvC hebben we daarom hierover schriftelijke vragen gesteld aan het College. Ik hoop op een reactie waar we wat mee kunnen.

Eén Land van Cuijk

kent u de organisatie Cicero? Cicero is een initiatief in St. Anthonis waarmee mensen bewust gemaakt worden van actuele items door sprekers uit te nodigen. Het gaat over wereldse zaken en gebeurtenissen in de eigen regio. Cultuur, politiek, maatschappij en wetenschap komen aan bod. Deze sessies worden een zestal keer per jaar gegeven door ervaringsdeskundigen. Deze zijn altijd gratis en worden gehouden in De Oelbroeck (St. Anthonis) Zie ook: www.cicerosintanthonis.nl Maandag 18 december is er bijvoorbeeld een voordracht van een kinderpsychiater. Laatst ben ik er naartoe gegaan omdat de Commissaris van de Koning van Noord Brabant (Wim van de Donk) er zijn verhaal ging doen. Ik was natuurlijk geïnteresseerd over wat hij kwijt wilde over één Land van Cuijk. Hij wilde er eigenlijk niets over zeggen, maar liet uiteindelijk tijdens zijn voordracht los: ‘Als bijvoorbeeld 4 kinderen met elkaar spelen en de vijfde wil of doet niet mee, dan zorgen wij er wel voor dat ze met z’n allen gaan spelen.’ Toen wist ik genoeg.

Blog items