Liesbeth van Heeswijk: Rondetafelgesprek

Na weken van rust gaan we de (politieke) boel weer oppakken. De eerste vergaderingen lijken nog niet verontrustend te zijn met agendapunten als: beheerplan gebouwen Cuijk, verordening reinigingsheffing, bestemmingsplan Beers, voorontwerp structuurvisie Cuijk. Eind januari volgt er ook nog een rondetafelgesprek. Dat is een vergadervorm welke we nog niet veel toegepast hebben. Twee partijen die in principe tegenover elkaar staan, worden dan telkens maximaal 5 minuten bevraagd door de politieke partijen. Iedereen raakt dan snel en volledig geïnformeerd. Efficiënt vergaderen…zo hoort het ook. Het onderwerp voor dit rondetafelgesprek gaat over de verplaatsing van de politiehondenvereniging in Haps. Dit gesprek vindt plaats voorafgaand aan de commissievergadering Ruimte op maandag 30 januari om 19.00 uur in commissiekamer 1 van het gemeentehuis.

‘Iets melden’ en fixi

Ik heb het u al eens eerder gemeld, maar mogelijk is het met gladde wegen in deze tijd toch goed om u er weer aan te herinneren. Het is in gemeente Cuijk heel gemakkelijk om een melding te doen over gevaarlijke situaties (bijvoorbeeld straatwerk dat los ligt, vernielingen, zwerfafval etc.) Nog belangrijker: gemeente Cuijk reageert meteen en onderneemt actie. U blijft op de hoogte van de afhandeling van de melding. Tot nu toe heb ik daarover zeer positieve reacties vernomen. U kunt een melding doen via www.cuijk.nl De bruine icoontjes (met o.a. ‘iets melden’) komen dan direct in beeld. U heeft er maar op te klikken en alles spreekt voor zich. Veel mensen hebben er al voor gekozen om fixi op de smartphone te installeren. Het is dan heel gemakkelijk om ter plekke een foto te maken en door te sturen naar de gemeente.

LVC

Ik heb Eefke Peeters (tekst- en columnschrijfster, oprichtster VITA magazine) gevraagd of ik haar column van vorige week in deze Schakel mag plaatsen. Zij beschrijft namelijk op een fantastische manier waarom wij LVC achter onze naam (Liberaal) hebben gezet.

 

liesbeth.van.heeswijk@liberaal-lvc.nl    T: 06-23411107   www.liberaal-lvc.nl

Blog items