Liesbeth van Heeswijk: November 2019

Deze begroting doet gelukkig niemand pijn


In gemeente Cuijk hebben we een sluitende begroting kunnen
presenteren. Dat is ook belangrijk omdat de provincie dat verwacht nu
we gaan herindelen met de gemeenten Boxmeer en St. Anthonis. Met
deze begroting doen we in feite niemand pijn. Onze inwoners hoeven
er niets van te merken. De voorstellen zijn zodanig dat het bibliotheekwerk intact blijft, de
schouwburg een kans krijgt om door te starten, er niet bezuinigd hoeft te worden op strooiroutes of openbaar groen. Hier is een behoorlijke inspanning van de ambtenaren en het College aan voorafgegaan. Het College ging van het standpunt uit om NIET te bezuinigen op voorzieningen…en dat is gewoon gelukt !


Als Liberaal LVC hebben we het College opgeroepen om beter in beeld te brengen wat iets kost voor we er ‘ja’ tegen te zeggen. We hebben het hier namelijk over gemeenschapsgeld en dan moet je er ook zorgvuldig mee omgaan…alsof het jouw eigen euro’s zijn. Ik geef een voorbeeld: Vorig jaar is er een motie ingediend om een onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een bibliotheek in de schouwburg. Nu blijkt achteraf dat zo’n onderzoek maar liefst €15.000 tot €25.000 moet gaan kosten, terwijl wij dachten dat zoiets op de achterkant van een bierviltje uitgerekend kon worden. Heb je dit soort zaken vooraf in beeld dan kun je daar je stemgedrag op aanpassen.

Haps Huis


Verder hebben we de hoop uitgesproken dat gemeente Cuijk iets kan betekenen in de impasse rondom het ‘Haps Huis’. De bedoeling is dat er een replica gemaakt wordt van de typische prehistorische boerderij die voor het eerst in Haps is gevonden (en derhalve die naam heeft). Vanuit RBL (Regionaal Bedrijventerrein Laarakker) ligt er meer dan €70.000 op de plank voor dit project. De werkgroep die ermee bezig was, heeft haar taken neergelegd. Dat is zonde. Dit unieke stukje geschiedenis dat op prachtige wijze in beeld gebracht kan worden, zal zeker toeristische aantrekkingskracht genereren. De gemeente gaat dit oppakken door de toeristische organisaties hierover te benaderen. Maar misschien willen mensen uit Haps deze kar wel gaan trekken??

Rotonde en startersleningen

 

In de raadsvoorstellen voor aankomende raadsvergadering zie ik dat er o.a. wederom voorgesteld wordt om een rotonde aan te leggen op de kruising Kalkhofseweg-Oeffeltseweg-Kerkstraat. Ik begrijp nog steeds niet wat hiervan de toegevoegde waarde is. Als u hierover uw mening kwijt wilt, hoop ik dat u mij daarover een mailtje wilt sturen. Via www.cuijk.nl kunt u bij de stukken van de komende commissievergaderingen. Er wordt ook voorgesteld om een verordening vast te stellen waarbij startersleningen weer mogelijk zijn. Dit kan voor menige jonge woningzoeker interessant zijn.

 

liesbeth.van.heeswijk@liberaal-lvc.nl  T: 06-23411107  www.liberaal-lvc.nl

Blog items