Liesbeth van Heeswijk: Juni 2019

Gewoon om hulp vragen…helpt !
Misschien kunt u zich nog herinneren dat ik, net als alle andere
fractievoorzitters, in gesprek mocht met de commissaris van de
Koning, dhr. Van De Donk. Ik heb hem vragen gesteld over de positie, inbreng, invloed van
inwoners en specifiek ook die van bijvoorbeeld Escharen en Gassel. Er zijn namelijk geluiden
dat deze dorpen graag zouden participeren in één Land van Cuijk. Wat moeten ze nu doen
om dat te bewerkstelligen? Wim van de Donk verwees me naar de wet AHRI. Dat is artikel
123 van de grondwet, die de algemene regels rondom herindeling beschrijft. Ik gaf hem
gewoon eerlijk toe dat ik die in het geheel niet paraat had. Daarop regelde hij binnen twee
weken twee ambtenaren vanuit de provincie die ons de wet in één uur klip en klaar konden
duiden. Dat was een heerlijke presentatie: zonder politieke kleur werd er gewoon een no-
nonsense verhaal verteld: de feiten.

Belangrijk is het moment (najaar) dat het herindelingsontwerp vastgesteld gaat worden. Daarop kunnen namelijk zienswijzen ingediend worden en dat is hét moment voor inwoners om te reageren op het plan. Dat kan ook met een zogenaamd burgerinitiatief. De twee ambtenaren (van de provincie) lieten duidelijk merken dat lokaal en regionaal draagvlak belangrijk was, ook bestuurskracht en bestuurlijke samenhang. Een ontwerp moet ook duurzaam zijn. Ik vraag me werkelijk hardop af hoe duurzaam de gemeenten Mill en Grave bezig zijn door elke keer weer een herindeling af te wijzen. Iemand uit Mill ( Ad Berends ) schreef: ‘Het gaat mij niet om grenzen, maar om mensen.’ Heeft ie mooi gezegd. Maar deze goeie man is inwoner en geen raadslid…ik hoop dat zijn geluid in de gemeenteraadszaal van Mill terecht komt en serieus genomen wordt.


Ondertussen hebben de andere gemeenten ook contacten gelegd met deze ambtenaren die
vanuit de provincie herindelingen oppakken. Dat was ook de bedoeling…dat hun bijdrage in
Cuijk uitgerold zou worden naar de andere gemeenten. Het is belangrijk om te weten dat het
gewoon deze ambtenaren zijn die de minister gaan informeren. Ik geloof dat zij een
behoorlijk bepalende factor zijn in het proces en het uiteindelijke resultaat.

 

Uitvoering herinrichtingsplan dorpskern Haps?????
Zo’n 8 jaren geleden stelde de provincie gelden beschikbaar onder de naam IDOP, integraal
dorpsontwikkelingsplan. Veel dorpen hebben deze euro’s voor van alles en nog wat gebruikt.
Haps heeft het voor een belangrijk deel opzij gelegd om een start te kunnen maken met een
herinrichtingsplan, wetende dat er dan nog meer geld bij moet. Wat is nu de stand van
zaken: van ongeveer 7 ton is nu ongeveer 1 ton opgegaan aan plannen en onderzoeken en
ligt er een plan van ongeveer 3 miljoen waar geen geld voor is. Hier gaat iets vreselijk mis.
Misschien moet er een beetje boerenverstand ingegoten worden: plannen maken die passen
bij het budget en de behoefte.


Subsidies

Mogelijk interessant voor deze en gene: de verleende subsidies in 2018 zijn te vinden op:
https://www.cuijk.nl/subsidies/overzicht-verleende-subsidies-2018
Ik adviseer alle verenigingen en stichtingen om deze site te bezoeken. Ik mis ook een enkele
stichting. Geen subsidie aangevraagd?
Ik hoor graag hoe u over een en ander denkt

 

liesbeth.van.heeswijk@liberaal-lvc.nl    T: 06-23411107   www.liberaal-lvc.nl

Blog items