Liesbeth van Heeswijk: Februari 2019

Verslag raadsvergadering

Tijdens de raadsvergadering van maandag 11 februari j.l. hebben we als Liberaal LVC drie moties ingediend. Bij een motie zetten we in de regel het College aan het werk, geven we een opdracht mee. Het College moet dit dan uitvoeren als de meerderheid van de gemeenteraad de motie ondersteunt.

 

Motie 1: voor het onderhoudsniveau van de wegen zitten we in onze gemeente op het laagste kwaliteitsniveau. Middels een motie hebben we het College gevraagd om eens te onderzoeken welke wegen toch een beter onderhoudsniveau kunnen krijgen. Een extra investering kan de onderhoudskosten op de langere termijn immers verminderen. Per saldo ben je dan niet meer kwijt, maar kun je wel meer kwaliteit en veiligheid bieden. Er was helaas geen animo voor deze motie. Men was toch te bang dat het teveel geld zou kosten.

 

Motie 2: een lid van onze partij (Marcel Koot)is een burgerinitiatief gestart om het fietsnetwerk in Cuijk en haar dorpen te verbeteren door meer eenduidigheid in de fietsbeleving te creëren. Hij heeft reeds in het gemeentehuis en voor enkele dorps- en wijkraden zijn verhaal gepresenteerd. We hebben het College nu gevraagd (motie) een werkgroep in te stellen met betrokken inwoners en verantwoordelijke ambtenaren die zich gaat buigen over de verbeterslagen die gemaakt kunnen worden. Deze motie haalde het glansrijk met 15-4.

 

Motie 3: dit is een speciale geworden, namelijk een motie ‘vreemd aan de orde’. Deze heet zo omdat het onderwerp niet op de raadsagenda staat. Wij vinden het onderwerp echter dermate belangrijk dat wij ‘m toch opvoeren. Het gaat over de afvalstoffenverordening. Er is in Cuijk veel onvrede en onduidelijkheid over wie wat aan afvalstoffen op mag halen. Zo mag iemand, die dat al zijn hele leven deed (en bijvoorbeeld ook oud papier bij de mensen op ging halen), dit ineens niet meer. Zonde! Onnodige onrust. Geef als gemeente gewoon vergunningen af en laat de inwoners zelf bepalen waar ze hun spullen heenbrengen!!

Na veel discussie en een schorsing haalde deze motie het net niet: 9-10. Graag hadden we gezien dat we terug konden schakelen naar de situatie van oudsher: bedrijven en verenigingen die in harmonie afvalstoffen als textiel, oud papier en ijzer ophalen. Geen sfeer van handhaving meer…maar van leven en laten leven.

 

Dan nog iets anders. In een raadsvoorstel werd ik met drie andere raadsleden voorgedragen om mee te doen aan het zogenaamde CBA-beraad. Cuijk, Boxmeer en St. Anthonis gaan ieder 4 raadsleden afvaardigen voor dit beraad zodat de betrokkenheid vanuit de gemeenteraden geborgd is. We gaan het herindelingsproces volgen en sturen waar dat mogelijk is. Persoonlijk vind ik het belangrijk dat er een flinke ontwikkelslag gemaakt wordt in de zogenaamde kernendemocratie. We moeten weten hoe alle kernen in hun kracht komen en blijven. Verder verdienen alle huidige medewerkers  de nodige aandacht. Doordat ambtenaren nu ook voor Grave en Mill moeten werken, wordt het een beetje lastig. Ook daar gaan we een oplossing voor bedenken. De meest eenvoudige is om gewoon met 5 gemeenten samen te werken. Een feit is dat ik er nu vooraan bij mag zitten en u de informatie uit de eerste hand kan geven. Ga ik doen!

 

liesbeth.van.heeswijk@liberaal-lvc.nl    T: 06-23411107          www.liberaal-lvc.nl

Blog items