Liesbeth van Heeswijk: April 2019

Weer een stap verder in proces Cuijk-Boxmeer-St. Anthonis

Afgelopen raadsvergadering spande het er nog even om. Een paar partijen wilden behalve de ingezette weg (Cuijk-Boxmeer-St. Anthonis) óók CGM (Cuijk-Grave-Mill) verder onderzoeken. Dat is natuurlijk niet zo sjiek richting Boxmeer en St. Anthonis waar we al mee in zee waren gegaan omdat deze gemeenten wél samen willen werken. Een (weliswaar minimale) meerderheid van Mill en Grave wil namelijk géén herindeling met 5 gemeenten in het Land van Cuijk. Het is te hopen dat ze in de loop van het proces eieren voor hun geld kiezen en zich alsnog aansluiten.

 

Tijdens het laatste CBA (Cuijk-Boxmeer-St. Anthonis)beraad kwam de kernendemocratie nog aan de orde. De in te richten kernendemocratie is een belangrijk onderdeel (voorwaarde!) om tot een herindeling te komen. Het bureau dat ons begeleidt gaat alle 25 (!) kernen af om op te halen hoe de kernen over de aanstaande ontwikkeling denken. Ook inhoudelijk worden thema’s besproken, zoals; toerisme, bereikbaarheid, economie, voorzieningen etc. Speciale doelgroepen worden benaderd zoals jongeren, ouderen en bijvoorbeeld onderwijsinstellingen. De procesbegeleiders vertelden ons ook wat hun ervaringen waren op dit gebied. Zo was er een gehucht met 90 mensen dat er voor koos om ‘een zak met geld’ te krijgen waardoor de gemeente er nagenoeg niet meer naar om hoefde te kijken. Het groenonderhoud werd gewoon opgepakt en men wist de gemeente wel te vinden als dat nodig was. Een andere grotere wijk gaf er de voorkeur aan om zo min mogelijk te doen. Die interesse was er niet. Dat kan natuurlijk ook. Feit is dat kernendemocratie pas echt interessant wordt als er ook maatwerk geleverd wordt. Dat is wat ons betreft dan ook de bedoeling.

 

Wat betreft de afvalstoffenverordening is er wel weer wat nieuws te melden. U kunt zich mogelijk nog herinneren dat onze motie het de vorige keer net niet haalde. We wilden in die motie dat de onrust over het ophalen en brengen van papier, textiel en ijzer verleden tijd zou worden. Nu werd onze motie in een ander jasje wederom aan de orde gesteld door een partij die bij nader inzien verandering wilde zien op dit gebied. Wel knap om zo in het openbaar je mening bij te durven stellen. Nu was er dus gelukkig wel een meerderheid! Laat ik een voorbeeld geven over wat ik bedoel: nu is het bijvoorbeeld als bedrijf verboden om kleding in te zamelen voor een goed doel. Daar wordt nu op gehandhaafd! Wij gaan dan meer voor het ‘leven en laten leven’-beleid en zijn daarom blij dat de motie het in de ‘herkansing’ gehaald heeft.

 

Afgelopen week hebben we nog een  mondelinge vraag gesteld over de parkeeroverlast bij crematorium Buitenplaats Zevenhutten. Omwonenden bleken ook al geklaagd te hebben over de enorme hoeveelheid auto’s aan de Hapseweg tijdens de bijeenkomsten. Gelukkig gaat het College in gesprek met de onderneming. Daar zullen we vast binnenkort wat meer over horen.

 

liesbeth.van.heeswijk@liberaal-lvc.nl    T: 06-23411107          www.liberaal-lvc.nl

Blog items