Liesbeth van Heeswijk: 1 Land van Cuijk

Gemeente Cuijk heeft tijdens een bijzondere raadsvergadering besloten om in te stemmen met een herindeling van 5 gemeenten waarbij ook de kernendemocratie ( in dorpen en wijken een soort van coöperatieve bestuurslaag, democratisch gekozen) een belangrijk onderdeel vormt. St Anthonis en Boxmeer waren dezelfde mening toegedaan. Grave en Mill bereikten geen meerderheid voor deze optie. In feite kunnen we nu dus niet vooruit. Het is vreemd  dat de provincie vervolgens niets doet,  niet stuurt. Zo zonde dat ze ‘geen thuis’ geven. We wachten nog even af. Zo blijkt maar weer eens hoe stroperig het openbaar bestuur verloopt.

Bungelaar

U kunt het geloven of niet, maar wij hebben maar liefst 2,5 uur over dit onderwerp vergaderd. Zeer uitzonderlijk; het  zegt wel wat. Ik heb u al eerder gezegd dat wij als gemeente níet 11.000 vierkante meter grond (inclusief horeca-vergunning op een A-locatie) moeten willen verkopen voor één euro. Door dit wél te willen zijn er al twee jaren voorbij gegaan aan strijd tussen juristen…omdat het namelijk de vraag is of dit zo wel mag! Als we gewoon een marktconforme prijs hadden gehanteerd was er nu al volop bedrijvigheid op De Bungelaar en had de jeugd van Beers er een mooi bijbaantje gehad. De meerderheid van de gemeenteraad was het hier mee eens door een motie aan te nemen. In deze motie willen we de maatschappelijke functies (roeivereniging e.d.) aan de gemeente zelf houden. Daardoor  kunnen we ook een zuivere deal maken ( een marktconforme prijs, geen staatssteun voor ondernemer  en dus niet één euro). Het College heeft aangegeven de motie niet uit te kunnen voeren. Waarom weten we als gemeenteraad nog niet. Ook dit verhaal lijkt nog een staartje te krijgen.

Campagne

In maart 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Politici worden dan al maanden van tevoren heel onrustig. Misschien denkt u dat ik campagnetijd een leuke tijd vind. Ik sta er dubbel in. Van de ene kant erger ik me aan politici die slechts eens in de vier jaar uit de mottenballen komen om te vertellen hoe goed ze het met iedereen voor hebben.  Van de andere kant vind ik het wel leuk  om met mijn groep van Liberaal land van Cuijk op pad te gaan. We hebben een enorm actief, betrokken en betrouwbaar stel waarmee het gewoon prettig is om bijeen te komen. We hebben dan ook werkelijk plezier onder elkaar wanneer we bezig zijn met dát waar het om draait: weten wat er leeft en speelt onder de mensen en dáár naar handelen wanneer het politieke spel in beeld komt.

Fixi

Pas vroeg iemand me dit (fixi) nog eens te noemen in De Schakel. Fixi is een app op de smartphone waarmee u bij de gemeente meldingen kunt doen over uw woon- en leefomgeving. Voorbeelden van meldingen zijn: kapotte stoeptegel, kapotte lantaarnpaal, zwerfvuil, geluidsoverlast, omgewaaide boom, kapotte prullenbak etc. De app schijnt goed te werken. U krijgt snel reactie.
 

Tot slot

Ik ga niet inhoudelijk reageren op de schrijfster die zich tegen mij richtte in de vorige Schakel. Ik heb me altijd voorgenomen om u via de Blog in alle openheid en constructief te informeren en ook mijn mening te geven. In het openbaar over andere personen schrijven, past daar niet bij. Ik schrijf  volgens de missie van Liberaal LVC: ‘Liberaal Land van Cuijk doet niet aan achterkamertjes- en vriendjespolitiek. Wij geloven niet in opgelegde standpunten van bovenaf, maar willen via de meest democratische weg de meest rechtvaardige besluiten nemen voor onze gemeente. We strijden met open vizier en respect voor andere partijen. Wij zijn geïnteresseerd in ieders mening en staan open voor alle argumenten zodat we voor onze inwoners de meest zuivere besluiten kunnen nemen.’

 

liesbeth.van.heeswijk@liberaal-lvc.nl    T: 06-23411107   www.liberaal-lvc.nl

Blog items