Liesbeth van Heeswijk: December 2017

Zoals u weet hebben wij het Cuijkse College vragen gesteld over aanschaf en onderhoud van AED’s nadat tijdens een dorpsraadvergadering in Haps bleek dat er gewoon geen centen voor waren. Het College heeft daarom het AED-beleid weer onder de loep genomen en kwam met een paar mooie feiten en conclusies. Vanaf 1 januari 2018 kan de eigenaar van een AED de kosten voor het weer gebruiksklaar maken  rechtstreeks indienen bij de RAV (Regionale Ambulance Voorziening). Denk hierbij aan: vervangen van elektrodenpads, uitlezen AED, vervangen batterij. Bovendien is de RAV voornemens om gemeenten financieel te ondersteunen met het opzetten en onderhouden van het lokale AED-netwerk. Iedere gemeente kan aanspraak doen op €10.000,00. Ik ben blij dat er nu eenduidig beleid lijkt te komen. EHBO-verenigingen , dorpsraden en particulieren die spontaan hun nek hiervoor uitstaken worden hiermee de helpende hand geboden. Terecht natuurlijk, want het is onze menselijke en maatschappelijke plicht om voor elkaar te zorgen.

 

Afkoppelen regenwater verplicht per 2030

Op het moment dat ik dit schrijf, moet de raadsvergadering nog komen. Eén agendapunt gaat over het afkoppelen van hemelwater op particulier terrein. Het College stelt voor om een subsidieregeling  (jaarlijks €50.000,00) in het leven te roepen om het afkoppelen te stimuleren.  Daarbij wil B en W onderzoeken of de grondslag van rioolheffing afhankelijk is te maken van het aangesloten verharde oppervlak.  Dit is een interessant thema waar de nodige know-how voor nodig is om er een oordeel over te vellen. Gelukkig heeft onze dorpsgenoot Perry Peeters, met alle kennis en ervaring omtrent dit thema, een brief geschreven aan alle raads- en commissieleden. Hij waarschuwt ons: als je onzorgvuldig afkoppelt, kun je juist bodemverontreiniging veroorzaken of wateroverlast verergeren. Hij geeft ook aan dat iemand met een grote tuin met een paar tientjes klaar is en iemand met een kleine tuin wel €2000,00 kwijt kan zijn. Hoe gaan we alles controleren? Hij geeft ons het advies mee om eerst eens goed te ervaren wat de valkuilen van het afkoppelen zijn door allereerst onze openbare gebouwen af te gaan koppelen. Het voert te ver om zijn hele verhaal hier te vermelden. Een feit is dat ik Perry’s bijdrage fantastisch vond en hem heb laten weten dat ik het ga betrekken bij de beraadslaging en besluitvorming rond de afkoppeling van  hemelwater.

 

Algemene Ledenvergadering

Afgelopen donderdag hebben we (ná een bedrijfsbezoek aan Medipoort en Fysio Cuijk) tijdens de algemene ledenvergadering van Liberaal LvC alvast de eerste 10 kandidaten vastgesteld. Ik ben er trots op dat ik de lijst van ons enthousiaste team aan mag voeren. De nummers 2 tot en met 10 zijn: Maarten Jilisen, Han van Oort, Marcel Jansen, Annoesjka Wintjes, Henriette Verweijen-Thijssen, Nevzat Karakus, Gerrie Poker -van den Brink, Natasja Bloem en Saskia Gerrits (de maakster van onze Liberale kerst- en nieuwjaarsgroet op deze pagina) .

 

Langs deze weg maak ik er gebruik van om u fijne feestdagen te wensen en een gezond 2018! 

 

liesbeth.van.heeswijk@liberaal-lvc.nl    T: 06-23411107   www.liberaal-lvc.nl

Blog items