Liesbeth van Heeswijk: Duurzaamheid? Ja, natuurlijk!

 

Kunt u het zich voorstellen…plas 8 van de Kraaijenbergse Plassen helemaal vol zonnepanelen? U kunt het geloven of niet, maar het is echt al in het gemeentehuis besproken. Niet met de gemeenteraad, hoor. Mijn eerste reactie was: alstublieft niet boven dat water. Maar ook in tweede instantie ben ik er geen voorstander van. Wat gaat zoiets met de natuur ter plekke doen? Is het niet zonde om wateroppervlaktes te gebruiken voor zonnepanelen terwijl er nog genoeg daken zijn waarop ze nauwelijks  zichtbaar zijn? Er komen nog nieuwe technieken waarbij een dak als het ware één zonnepaneel is. Kunnen we daar dan niet beter op wachten?

Deze informatie viel ons ten deel tijdens het zogenaamde energiecafé van 10 oktober j.l. Een interessante avond waar twee jonge mannen die geïnspireerd waren door Al Gore (45e vice-president van VS, nobelprijs voor het verspreiden van kennis over de door de mens veroorzaakte klimaatverandering)hun betoog hielden over de aarde en het risico dat we nemen door er onzorgvuldig mee om te gaan. Wij moeten zuinig omgaan met de ozonlaag en mogen de aarde niet uitputten en volgende generaties met de gebakken peren laten zitten. Dat betekent dat we anders moeten denken en doen.

 

Verschillende ondernemers/ vrijwilligers hielden hun praatje over schonere manieren om energie te winnen. Zo kwam natuurlijk de mogelijkheid van de stuw bij Grave voorbij (energie via waterkracht) en de windmolens. Wist u dat één grote windmolen net zoveel energie levert als 8 voetbalvelden vol met zonnepanelen?! Voor mij wel een eyeopener. Natuurlijk zitten overal voor- en nadelen aan: er zijn mensen die de windmolens niet mooi vinden, geluidsoverlast, schaduw, kosten. Interessant is natuurlijk of je de energie kunt transporteren. Dan kun je ook voor de meest geschikte plekken kiezen. Een ander feit was ook nieuw voor mij: 2/3 van het energiegebruik ligt bij de industrie, 1/3 bij de huishoudens.

 

Iemand vertelde me die avond dat hij een paar weken geleden vanuit een luchtballon precies kon zien waar de grens met Duitsland was, want dáár stond het vol met zonnepanelen en windmolens. Dan merk je ook meteen dat het beleid in Nederland anders is. Voor ons als bestuurders is het wel belangrijk ons dit te realiseren. We hoeven zeker niet meteen aan subsidiëren te denken, maar wel aan faciliteren. Dit kan door bijvoorbeeld plekken aan te wijzen en in gebruik te geven waar op coöperatieve wijze schone energie gewonnen kan worden. Mocht u in dit laatste geïnteresseerd zijn dan kan ik u aanbevelen om contact op te nemen met ons partijlid Marcel Jansen (06-52034196).Hij is voorzitter van een dergelijk project en wil u graag op weg helpen en vragen beantwoorden. Een feit is dat ‘groene energie’ beter is voor het milieu én uw portemonnee. Na maximaal 6 jaren is de investering eruit en is de energierekening flink lager geworden. Zonnepanelen gaan zo’n 15 jaren mee.

Meer ga ik er niet over zeggen, want ik ben geen expert in dit soort zaken. Ik ben wel voor de prachtige doelstelling om een energieneutrale samenleving te creëren.

 

liesbeth.van.heeswijk@liberaal-lvc.nl    T: 06-23411107   www.liberaal-lvc.nl

Blog items