Liesbeth van Heeswijk: De Bungelaar (Deel 5)

Het proces rond De Bungelaar in Beers begint een regelrechte soap te worden. Zoals ik u in de voorlaatste Blog meldde was er een meerderheid om De Bungelaar (geschatte waarde volgens taxateur 750.000 als er horecabestemming op zit) te  verkopen voor een eerlijke prijs. Alle maatschappelijke functies (twee watersportverenigingen) zouden dan losgekoppeld worden van de deal. Antwoord wethouder: motie kan ik niet uitvoeren. Daarop is er weer een nieuw voorstel gekomen. Er komt een Raad van Toezicht en de ondernemer betaalt 390.000 en krijgt dat in 15 jaren terug (i.v.m. die twee verenigingen). U zult denken: ‘dat is toch hetzelfde?’ Dat dacht ik ook.
 

De fout die in dit dossier gemaakt is, is dat er uitgegaan was van de verkoop van 1 euro. Daarna zijn er allerlei zaken (twee verenigingen) bijgekomen om maar op die 1 euro-deal uit te komen. Procesmatig niet slim en niet eerlijk. Dit prachtige project had met een duidelijke bestemming in de openbare verkoop gehoord. Dan hadden juristen niet twee jaar(!)  met elkaar overhoop hoeven te liggen over de mogelijkheid of dit een gevalletje staatssteun is. Bij staatssteun zorgt de overheid voor oneerlijke concurrentie. Dat is verboden. Erg jammer dat dit traject is gevolgd. Er had al vele jaren bedrijvigheid kunnen zijn. Want laten we duidelijk zijn: wij zijn vóór een toeristische ontwikkeling en natuurpoort op De Bungelaar.
 

Door de jaren heen heb ik elke gelegenheid (tijdens begrotingen en kadernota’s) te baat genomen om ‘de euroknaller’ aan de orde te stellen. Het antwoord was telkens: ‘Maakt u zich niet ongerust, u krijgt gelegenheid genoeg om in dit dossier nog te sturen.’ Maar toen het een paar maanden geleden zover was, MOEST HET ACHTER GESLOTEN DEUREN! Het heeft me wat kruim gekost om dit te voorkomen. Uiteindelijk hebben we het onderwerp maar liefst 2,5 uur in de openbaarheid besproken. Ik kan me niet herinneren dat we ooit zo lang over een agendapunt gedaan hebben.
 

Waarom val ik u lastig met dit dossier? Ik wil dat u weet wat er gebeurt, wat er met uw centen gebeurt. Ik hecht aan openheid. Voor de centen die nu verloren gaan, had ik bijvoorbeeld liever wandel- en fietspaden aan de Kraaijenbergse Plassen gezien.

Mochten er nog vragen zijn, ik beantwoord ze graag.

Aalsvoorten

Ook het ontwerpbestemmingsplan ‘De Aalsvoorten’ (13 woningen) zou niet in het openbaar behandeld hoeven worden. ‘Niemand in de buurt zou er problemen mee hebben’. Ik dacht: ‘Da’s mooi, dan kan er maar gebouwd worden’. Totdat ik een telefoontje kreeg vanuit de buurt. Er was echt wel meer aan de hand. Dat begint met het zich niet gehoord en gekend voelen! Deze inwoners juichen, net als wij, de bouw van de woningen toe. Liever vandaag dan morgen. Maar het plan kan beter, met nóg meer woningen en een betere, veiligere ontsluiting! Eigenlijk willen de inwoners ons meegeven: als je het doet, doe het dan meteen goed! Tijdens de openbare commissiebehandeling, die er uiteindelijk op ons verzoek is gekomen, was er nog steeds geen begrip voor de suggesties van de buurt. Daarom hebben we als Liberaal LvC een zogenaamde ‘motie vreemd aan de orde’ gemaakt waarmee we binnen de gemeenteraad (van 6 november j.l.) aandacht hebben gevraagd voor het onderwerp. Ik zal in de volgende Blog inhoudelijk verder ingaan op deze materie. Ik wil nog wel gezegd hebben dat ik onder de indruk ben van de constructieve, positieve houding van de groep buurtbewoners. Deze mensen zijn enkel bezig om beargumenteerd hun mening richting openbaar bestuur te brengen, zonder de bouw van de woningen in de weg te willen zitten.

Liberaal LVC Grave

Op naar wat vrolijker nieuws. Maanden geleden kwamen we in contact met Gravenaren die een beetje klaar waren met de Graafse politiek: de coalitie had vóór elke gemeenteraadsvergadering bekokstoofd wat de besluiten moesten zijn, oppositie kwam niet aan bod. Met andere woorden: argumenten deden er niet toe. Ook was er grote ergernis over de kortzichtigheid waarmee er tegen een herindeling van Land van Cuijk aangekeken werd. Middels gesprekken werd duidelijk dat we van eenzelfde ‘bloedgroep’ waren. Een mooi stel, enthousiaste mensen gaat in Grave verder onder onze naam. Daags na de bekendmaking kreeg ik zomaar een berichtje van een voor mij onbekende Gravenaar. Het luidde als volgt: ‘Beste mensen, Zojuist heb ik jullie oprichtingsbesluit gelezen en dat deed mijn hart sneller kloppen. De gemeenteraad moet weer de baas worden en niet de ja-knikkerfabriek van het college. Het is nu alleen maar gekibbel in de raad. Ik hoop dat Liberaal lvc Grave het heel goed gaat doen.’ Daar spreekt  vertrouwen uit en biedt perspectief. Daar wil ik mijn Blog graag mee besluiten.  

Programmabegroting

Als u deze Schakel leest, is de behandeling van de programmabegroting al achter de rug. Ik wil in ieder geval een amendement (wijziging) indienen om het budget voor puur het organiseren(!) van een burgerbegroting NIET uit het potje ‘project leefbaarheid kleine kernen’ te halen. Lijkt me onzuiver om dit daarvoor te gebruiken. Het een heeft nauwelijks iets met het ander te maken. Ook zal ik voor de tweede keer budget vragen voor de reconstructie van de Kerkstraat en het centrum van Haps. Een paar maanden geleden kreeg ik de gemeenteraad niet mee. We gaan het gewoon nog een keer proberen. We weten nú al dat we onvoldoende budget hebben. Reserveren dan, zou ik zeggen. Maar goed, de volgende Blog weet ik meer over de afloop en hoort u weer van mij.

 

liesbeth.van.heeswijk@liberaal-lvc.nl    T: 06-23411107   www.liberaal-lvc.nl

Blog items