Liesbeth van Heeswijk: Oktober 2018

Begrotingsproblemen

Laat ik maar met de deur in huis vallen door u een paar feiten mee te geven.  Bij ongewijzigd beleid heeft Cuijk de begroting niet duurzaam op orde. Dan zouden we bijvoorbeeld in 2019 bijna 2 miljoen euro’s tekort komen. Om het begrotingsgat te dichten stelt het College een OZB-verhoging voor van 30%. Dat betekent voor een gemiddelde woning een extra last van €78 en voor bedrijven is dit gemiddeld €790. Het College geeft ons daarbij als schrale troost mee dat zelfs ná een te verwachten stijging van de afvalstoffenheffing de gemeente Cuijk nog altijd bij de honderd goedkoopste gemeenten van Nederland hoort.

 

Tsja..en wat doen wij dan als Liberaal LVC? Voor ons is het natuurlijk zaak om alles heel goed te onderzoeken wat we voorgeschoteld krijgen. Dat zijn boekwerken met cijfers en teksten die we moeten doorgronden. We zetten onze financieel deskundigen aan het werk en leggen ons oor te luister bij de samenleving. Wij moeten er zeker van zijn dat er geen andere weg is. Feit is wel dat we vaak onverwacht door grote organisaties opgezadeld worden met hoge rekeningen.

Neem bijvoorbeeld de ODBN, een instantie die voor meerdere gemeenten diensten (wettelijke taken) levert op het gebied van milieu (vergunningen, controles etc). De ODBN brengt onverwacht meer uren in rekening en de uurtarieven worden fors verhoogd. Wij staan dan met de rug tegen de muur. Bij dergelijke grote organisaties hebben we weinig in te brengen. Ook dan zou één gemeente Land van Cuijk weer een betere positie geven. Jammer dat het zo werkt.

 

Wanneer u graag in de begroting wil duiken, hoor ik dat graag. Dan zorg ik ervoor dat u ‘m digitaal tot uw beschikking krijgt.

 

Schouwburg

De perikelen bij de schouwburg in Cuijk geven eenzelfde beeld. De schouwburg komt naast de 6 ton subsidie nog twee ton tekort. Het bestuur wil nu een manager aanstellen die onder de huidige directeur het roer om moet gooien richting meer winstgevende tijden. Dan wordt er dus aan ons als gemeenteraad gevraagd om die twee ton goed te keuren. Ook ten aanzien van dit onderwerp voelen we ons verplicht om als Liberaal LVC te onderzoeken of dergelijke uitgaven verantwoord zijn. We hebben het College  vragen gesteld om gegevens boven water te krijgen via het TAS (Theater Analyse Systeem). Terwijl ik dit schrijf is mijn collega-raadslid, Marcel Jansen, hierover in gesprek met een van de bestuurders. We willen het verhaal, achtergrondinformatie, van twee kanten horen.

 

Na al dit  tegenvallende financiële  nieuws wil ik toch graag eindigen met  iets waar ik wel vrolijk van word. Ons raadslid Nevzat Karakus houdt van het veldwerk en heeft zich zo in De Valuwe  met succes hard weten te maken voor speciale vuilnisbakken die veel overlast wegnemen. Ook heeft hij  taalcursussen voor Poolse medeburgers weten te organiseren.

 

Ons steunfractielid, Marcel Koot, kwam tijdens ons laatste fractieoverleg met een prachtige presentatie waarin hij genuanceerd pleitte voor een fietsplan in gemeente Cuijk: duidelijke, veilige fietsroutes. Met foto’s liet hij zien dat duidelijkheid en veiligheid op veel plekken verbeterd kunnen worden. Hij gaat zijn plan delen met alle politieke partijen en inwoners tijdens een zogenaamd Burgerpodium. Dat zijn mooie ontwikkelingen: positief denken, schouders eronder en meters maken.

 

liesbeth.van.heeswijk@liberaal-lvc.nl    T: 06-23411107   www.liberaal-lvc.nl

Blog items