Annoesjka Wintjes: Tijd voor zonneparken

Zonneparken en windmolens

Het is nu bekend hoeveel energie we in de gemeente Cuijk gebruiken, weliswaar gebaseerd op cijfers van 2015. Dat is 3965 Terra Joule. En dat wordt gebruikt door onze huizen, kantoren, bedrijven en auto's (inclusief verkeer op A73). De gemeente Cuijk wil in het jaar 2045 alleen maar duurzame energie gebruiken, zoals verbranding van biogas, zonneparken en windmolens. Zo zorgen we dat er minder CO2 in de lucht komt en het klimaat leefbaar blijft. Gelukkig is het gebruik al voor 29% duurzaam door de Cuijkse Biocentrale, maar er is nog 71% te gaan. En daar kunnen ook wij, als huizenbezitter en autorijder wat aan doen. Met zonnepanelen aan de slag? Informeer eens bij het Beerse initiatief Buurkracht of het Cuijks Energie Collectief.

Woonvisie

De gemeenteraad heeft de regionale woonverkenning vastgesteld. Nu is de behoefte aan het aantal woningen helder, gelet op de bevolkingsopbouw. Voor gemeente Cuijk betekent dit dat er meer gebouwd kan worden, dan dat er nu in de planning zit. Maar ook wordt er meer vraag verwacht naar kleinere woningen voor twee personen en starterswoningen. Het college maakt nog een uitwerking voor de hele gemeente, zodat we de behoefte aan goedkope en starterswoningen in de kleine dorpen, en ook Beers, goed kunnen onderbouwen.

Oproep ideeën nieuwe woonvormen 

Bij de uitwerking van de woonvisie hoort wat mij betreft ook de mogelijkheid tot het ruimte geven aan variatie in woningbouwprojecten. Een aantal kwamen zo bijvoorbeeld op ons pad: KilimanjaroWonen (wonen voor gevorderden volgens het CPO-concept), Oud worden in Linden, pilot Wonen Zorg-Welzijn en het idee van de Tiny Houses. Wij denken dat er nog meer ideeën leven en ik hoor graag of er ook in Beers interesse is voor nieuwe woonvormen.

Betalen voor Tuinafval? 

De tarieven voor afval zijn fors gestegen, omdat de kosten van de verwerking zijn toegenomen. Ik hoorde klachten, omdat er voortaan ook voor groenafval op de milieustraat betaald moet worden. Ik begrijp deze klachten wel. Er zou een verschil gemaakt worden tussen grof en fijn tuinafval...maar dat blijkt niet het geval te zijn. De achterliggende gedachte bij deze beslissing was dat de vervuiler betaalt....maar hoe vervuilend is groenafval eigenlijk? De politieke partijen hebben aan het college gevraagd opnieuw te onderzoeken of er een andere oplossing is waar meer draagvlak voor is. Maar daarover moet wel overlegd worden met andere gemeenten waarmee we gezamenlijk het afval regelen, en die hebben natuurlijk ook een mening. Dus wordt vervolgd.........

 

raadslid.annoesjkawintjes@cuijk.nl  06-11350319  www.liberaal-lvc.nl

Blog items