Annoesjka Wintjes: Nieuw fietsnetwerk

Idee voor fietsnetwerk

Marcel Koot, inwoner van Cuijk, heeft het idee om een fietsvriendelijker fietsnetwerk te gaan maken. De verbindingen vanuit de wijken van Cuijk naar het centrum, maar ook vanuit de dorpen naar het centrum moeten gewoon logisch en fietsvriendelijk zijn. Nu wil het nog wel eens voorkomen dat er onlogische verkeerssituaties zijn. Hij gaat zijn idee via een burgerpodium presenteren, om alle partijen in de gemeente te overtuigen van dit mooie plan. Als we meer op de fiets gaan, kan dat bijdragen aan een beter klimaat, door minder benzine-kilometers en het houdt ons fit en gezond.

Herhaalde oproep ideeën nieuwe woonvormen

Bij de uitwerking van de woonvisie van de gemeente hoort wat mij betreft ook de mogelijkheid tot het ruimte geven aan variatie in woningbouwprojecten. Zoals CPO 1 en 2 en het idee van de Tiny Houses. Maar zijn er nog meer ideeën? Laat het me weten, dan kunnen we er rekening mee houden als we de gemeentelijke woonvisie gaan bespreken.

OZB omhoog

Geen fijn nieuws voor woningeigenaren en bedrijven, dat er voorgesteld wordt om de OZB te verhogen omdat er een structureel begrotingstekort is van bijna 2 miljoen. Gemeente Cuijk blijft nog wel steeds 1 van de 100 goedkoopste gemeenten in Nederland. Wat krijgen we daarvoor terug? Onze voorzieningen kunnen blijven voortbestaan door de bijdragen aan sportverenigingen, bibliotheek, zwembad en schouwburg. Onze prettige woonomgeving blijft dus gewoon. Wel zullen de politieke partijen het voorstel van het college kritisch aan de kaak stellen, om na te gaan of de verhoging terecht is.

Nieuwe toekomst kerk

Wat een mooi initiatief om de kerk van Beers te behouden voor het dorp, het karakteristieke dorpsbeeld blijft bewaard. Ik was op de informatieavond die de initiatiefnemers hielden op 9 okt. Volgens het beleid van het Bisdom zal de Beerse kerk gaan sluiten. Er kunnen nog wel diensten worden gehouden in de kinderkapel. Het nieuwe initiatief betekent sociale, culturele en commerciële evenementen in de kerk. Een aandachtspunt hierbij is het parkeren. Daar zal een goede oplossing voor moeten komen. De initiatiefnemers zijn daarover in gesprek met de gemeente.

 

raadslid.annoesjkawintjes@cuijk.nl  06-11350319  www.liberaal-lvc.nl

Blog items