Liesbeth van Heeswijk: Algemene ledenvergadering

De eerste algemene ledenvergadering van Liberaal LvC is in goede orde verlopen. We hebben nu reeds bijna 50 leden in mogen schrijven. Dat mensen daadwerkelijk die stap zetten is heel bijzonder. Met deze steun in de rug gaan we de politiek ‘te lijf’.

Voorbeeld uit de praktijk

Ik zal u eens een voorbeeldje geven hoe lokale politiek in de praktijk werkt. Tijdens de commissievergadering Ruimte en tijdens ons fractieoverleg bleek dat er in Beers veel rumoer was over de aanvang van CPO 2 (collectief particulier ondernemerschap: een groep mensen dat een aantal huizen in gezamenlijkheid wil gaan bouwen). De mensen rondom maakten zich zorgen over het feit dat er maar één enkele, smalle doorgang was voor het verkeer en dus ook op korte termijn voor het bouwverkeer. Er zou echter wel een extra ontsluiting beloofd zijn. Door gewoon wat mensen te bellen werd het voor mij duidelijk: de bewoners voelden zich niet veilig bij de smalle doorgang, vonden het zonde dat net aangelegde wegen aan gort zouden worden gereden en gaven aan dat veel bouwverkeer uit Mill zou komen waardoor een ontsluiting voor bouwverkeer richting Millseweg heel logisch zou zijn omdat daarmee andere Beerse wegen ontzien konden worden. Dit zijn gewoon een paar praktische argumenten vanuit het publiek. Ik heb ze serieus genomen en een motie gemaakt. Gelukkig wilden ABC en SP al meteen mee indienen. Toen uiteindelijk de motie in de gemeenteraad besproken werd, bleek na de discussie dat de wethouder zich kon vinden in deze motie en uiteindelijk zelfs de hele gemeenteraad. Dat was een hele opluchting voor de Beersenaren die naar de raadsvergadering waren gekomen.

Zo is het raadswerk leuk: je luistert, beoordeelt, handelt en bediscussieert. Zoals iedere vrijwilliger probeer ik op mijn plek mijn steentje bij te dragen aan de samenleving. Niks zo mooi als anderen vooruit helpen onder het motto: leven en laten leven!

Nog een voorbeeldje: waarom lvc?

Wij hebben niet voor niets LvC (Land van Cuijk) in onze naam (Liberaal-LvC) staan. Afgelopen raadsvergadering werd weer eens pijnlijk duidelijk dat drie kapiteins op één schip niet werkt. Er werd een motie aangenomen om binnen de CGM-organisatie (Cuijk-Grave-Mill) een pilot ‘anoniem solliciteren’ te starten. Los van wat ieders mening hieromtrent inhoudelijk is: als Mill en Grave dit niet zien zitten, gaat ‘het feestje’ niet door. Zo blijven we stroperig werken. Niet echt mijn ding.

 

liesbeth.van.heeswijk@liberaal-lvc.nl    T: 06-23411107   www.liberaal-lvc.nl

Blog items